Slavnost Naší milé Paní od Německého domu v Jeruzalémě / Gründungsfest des Deutschen Ordens

přidáno: 8. 2. 2015 22:09, autor: Německý řád   [ aktualizováno 11. 2. 2015 14:20 ]
7.2.2015
https://plus.google.com/photos/118095235989114917702/albums/6113552868958371841
    V sobotu se v bruntálském kostele Nanebevzetí Panny Marie konala slavnost spojená se mší svatou a setkáním členů Německého řádu. Společně jsme oslavili řádovou Slavnost Naší milé Paní Německého domu v Jeruzalémě, kdy jsme si připomněli založení Německého řádu. Dne 6. února 1191 papež Klement III. vyhověl prosbě císaře Jindřicha VI. a oficiálně Řád uznal.
    Slavnost celkově zapadala do oslav jubilejního roku 2015 a vlastně jej i oficiálně zahajovala. Před započetím mše svaté se ještě část bratří krátce zastavila u hrobu velmistrů Paula Heidra a Norberta Kleina (brněnského biskupa, prvního nerytířského velmistra-opata po odstoupení velmistra Evžena Habsburského) na bruntálském hřbitově. Krátce se zde pomodlili a pak již pokračovali na bruntálskou faru, kde je velmi srdečně přivítal tamní farář a prior české provincie P. Dariusz Cecerski OT. Ve farním kostele měli bratři ještě možnost si prohlédnout slavný bruntálský betlém, který letos shlédlo 5 tisíc (!) návštěvníků. Vlastní mše svatá započala v 10:00hod. Ve svém kázání se Otec Metoděj Hofman, vikář velmistra a duchovní vůdce familiářů, zaměřil právě na období vzniku Německého řádu. Za vzor dal mimo jiné tehdejší kupce z Brém a Lübecku, kteří byli schopni odpovědět na konkrétní požadavky své doby a s Boží pomocí vybudovat první řádový polní špitál pod hradbami Akonu. I dále zazněla řada podnětných myšlenek, které přítomné bratry a věřící z bruntálské farnosti povzbudila a dodala sil.
    Po slavnosti jsme se přesunuli na faru, kde při chutné kávě a koláči bratři strávili v podnětné diskusi několik velmi příjemných chvil.

Účastník slavnosti Lubomír Macek FamOT.

Am Samstag dem 7.2.2015 haben die Brüder und Familiaren des Deutschen Ordens gemeinsam in Bruntál (Freudenthal) das Gründungsfest des Deutschen Ordens gefeiert. Hier in damaligen sitzt der Hochmeister war Jubiläumsjahr "825 Jahre Deutscher Orden" feierlich geöffnet.
Noch vor Hl. Messe haben einige Brüder und Familiaren Grab der Hochmeister Paul Heidr und Norbert Klein besucht. Siehe fotogalerie. Prädigt von P. Metoděj Hofman OT vikar des Hochmeisters war sehr beeindruckt und anregen. Nach Hl. Messe war die Ordensgemeinschaft von Prior P. Dariusz Cecerski OT zu Agape im Pfarrhaus eingeladen.
PS: Im Kirche kann man noch sehr bekante Freundentalerbetlehem zu sehen. Dieses Jahr hat ihn über 5 tausend Besucher gesehen. Bei dem Christkind sind auch drei Ordensbrüder, ein davon auch P Deml aus Wien :-) 
Lubomír Macek FamOT

Jubilejní rok 2015 - Bruntál


Comments