Oslava řádového jubilea na Bouzově / 825 Jahre Deutscher Orden – Feierlichkeiten in der Tschechischen Provinz

    
V sobotu 25. května se česká provincie Německého řádu připojila k celořádovým oslavám 825. výročí jeho založení. Slavnostní bohoslužbě ve farním kostele sv. Gotharda na Bouzově předsedal pan velmistr Dr. Bruno Platter, kromě řádových kněží, sester a familářů se jí zúčastnilo i mnoho dalších vážených hostů, především velmistr křižovníků Dr. Josef Šedivý, zástupci maltézských rytířů a další diecézní a řádoví kněží, starostové obcí Bouzov, Luká, Náměšť na Hané, Loučany, Měrotín, Litovel a zástupci místních institucí. Hudební doprovod zajistila opavská řádová konzervatoř.
    Pan velmistr shrnul ve svém kázání všechna jubilea, která si Německý řád v letošním roce připomíná – kromě výročí založení je to i 50 let od schválení statut familiářů papežem Pavlem VI., 150 let od založení čestných rytířů a na Bouzově je třeba tradičně připomenout i osobnost posledního velmistra – rytíře, arcivévody Evžena Habsburského. Všechna výročí jsou propojena řádovým posláním – „léčit a pomáhat“ - následováním Krista a přinášením křesťanského poselství do světa. Ve svých životech se je snažili uskutečňovat řádoví zakladatelé, velmistři, kněží, sestry i familiáři. Pan velmistr poukázal na to, že Německý řád nezaložil ani žádný biskup nebo papež, ani žádný známý světec, ale „obyčejní“ obchodníci, kteří ve Svaté zemi chtěli pomáhat zraněným, nemocným nebo vyčerpaným poutníkům. Odpověděli na konkrétní požadavek své doby. Na počátku řádu stál jednoduchý polní lazaret, který poskytoval pomoc a útěchu všem, kdo jí potřebovali. A po 825 letech mluví současný papež František často o tom, že celá církev by měla být takovým „polním lazaretem“, stát lidem nablízku. V tomto smyslu je řádové poslání stále aktuální a moderní, zdůraznil otec velmistr.
    Po mši sv. zasadil pan velmistr, společně s bouzovským farářem a generálním radou P. Metodějem Hofmanem OT a  balleimeistrem Robertem Rácem FamOT, pamětní stromek před budovou fary.
    Po pohoštění byla na faře za hojné účastni veřejnosti otevřena výstava k 825. výročí založení Řádu. Ve tři hodiny odpoledne byla panem velmistrem přestřižena páska a za doprovodu místní scholy vkročili první návštěvníci do místností, kde stojí panely zachycující bohatou historii, ale i současnost Německého řádu. 
Výstava bude veřejnosti k dispozici až do konce července, v případě zájmu bude prodloužena. Děkujeme panu Milanu Šilerovi za zapůjčení části exponátů.
Jakub Jírovec OT
Slavnosti se jako čestní hosté účastnili:
J.E. P. Dr. Mgr. Josef Šedivý, O.Cr , velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou
P. Mgr, David Kučerka, O.Cr. , Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
Jáhen Mgr. Leoš Halbrštát , národní ředitel Papežských misijní děl  
Jáhen a fr. Karl Pemsl OT , vicepostulátor v procesu blahořečení služebnice Boží císařovny Zity
Jáhen MUDr. Caha , maltézský rytíř
MUDr. Jiří Štolpa , magistrální maltézský rytíř
Mgr. Marta Husičková, starostka Náměšť na Hané
Mgr. Miroslava Vaňková, starostka Měrotín
František Lakomý, starosta Luká
Ing. Zdeněk Potužák, starosta Litovel
Ing. Zdeněk Foltýn, starosta Bouzov
PhDr. Zuzana Šulcová, kastelánka Hradu Bouzov
Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka ZŠ Bouzov
Mgr. Miroslava Kurucová, zástupce ředitele Církevního gymnázia Německého řádu a Domu dětí a mládeže Německého řádu
Rodina Mornstein-Zierotin z Bludova
Sestry Karmelitky z Prahy a Luké
Sestry, bratři a familiáři Německého řádu z Čech, Slovenska a Rakouska    Am Samstag, dem 25. Mai 2015, beging die Tschechische Provinz des Deutschen Ordens die Feierlichkeiten zum 825. Gründungsjubiläum des Deutschen Ordens. Hochmeister Bruno Platter zelebrierte das Pontifikalamt in der Pfarrkirche zum Hl. Gotthard in Busau. Am Gottesdienst haben außer den tschechischen Ordensbrüdern, den Deutschordensschwestern aus der Slowakei und den Familiaren der Ballei Böhmen, Mähren und Schlesien auch zahlreiche Gäste teilgenommen: Der Großmeister der Kreuzherren mit rotem Stern Dr. Josef Šedivý, die Vertreter des Malteserordens und weitere Ordensleute und Diözesanpriester. Anwesend waren auch die Bürgermeister von Busau und von anderen umliegenden Gemeinden. Die musikalische Begleitung der Messe hat das Troppauer Ordenskonservatorium übernommen.
    In seiner Ansprache verwies der Hochmeister auf die Jubiläen des Deutschen Ordens im Jahr 2015. Für Busau hat zusätzlich die alljährliche Feier des Todestages von Hochmeister Erzherzog Eugen eine besondere Bedeutung, der dem Deutschen Orden in schwierigen Zeiten des Umbruchs nach 1918 eine Zukunft in einem neuen Europa ermöglichte. Alle Jubiläen sind durch das Ordensmotto „Helfen und heilen“ verbunden, durch die Nachfolge Christi und durch den Sendungsauftrag des Ordens in der Welt. Viele Mitglieder des Ordens haben seit 825 Jahren versucht, das Ordenscharisma in ihrem eigenen Leben umzusetzen. Der Hochmeister betonte daher in seiner Ansprache, dass an der Gründung des Deutschen Ordens nicht eine große Heiligengestalt oder ein bedeutender Bischof stehe, sondern einfache Kaufleute, die den verwundeten und erschöpften Pilgern im Heiligen Land helfen wollten. Der Einsatz dieser hochherzigen Freiwilligen fand seinen sichtbaren Ort in ihren Feldlazaretten vor der Stadt Akkon, welches sie aus den Tüchern der Segel ihrer Schiffe woben, die sie in das Heilige Land gebracht hatten. Am Anfang des Ordens stand somit ein bescheidenes Zelt, in dem allen Notleidenden Schutz und Hilfe geboten wurde. Dieses Motiv übernimmt Papst Franziskus gerne für die gesamte Kirche, um den Auftrag des Apostolates in der Welt zu verdeutlichen. In diesem Sinn ist das Sendungsbewusstsein des Deutschen Ordens, ausgehend vom karitativen Ort des Feldlazaretts, auch nach 825 Jahren noch höchst aktuell.
    Um an die begangenen Feierlichkeiten zu erinnern, pflanzten der Hochmeister gemeinsam mit Balleimeister Robert Rác und dem Pfarrer der Gemeinde Busau, P. Metoděj Hofman OT, in einem gemeinsamen Akt nach dem Gottesdienst einen Gedenkbaum vor der Kirche. Die Eröffnung einer im Erdgeschoß des Pfarrhauses Busau angesiedelten Jubiläumsausstellung ermöglichte der anwesenden Gemeinde einen abschließenden Museumsbesuch. Für Interessierte wird dort seitdem ein informativer Überblick zur Ordensgeschichte in der heutigen Tschechischen Republik und verschiedenste archivalische Einblicke, unter anderem in private Schriftstücke Erzherzog Eugens.

Oslava řádového jubilea 825 let založení Německého řádu, Bouzov 23.5.2015


Video YouTube


Video YouTube