Bouzov 2015‎ > ‎Program‎ > ‎

InformaceProgram a informace 23.5.2015, Bouzov


 • 9:30 – příjezd hostů do Radničního sálu, prostor k převléknutí, občerstvení a seřazení k liturgickému průvodu. Parkování na dvoře Obecního úřadu a náměstí obce. Na náměstí bude přítomen organizační člen.
 • 9:50 – liturgický průvod z Radničního sálu do kostela sv. Gotharda

  • kadidlo

  • kříž + svíce

  • ministranti

  • vlajkonoši s prapory

  • vlajka bailivy FamOT a velmistra OT

  • Řád maltézských rytířů

  • Familiáři Německého řádu

  • kněží Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

  • kněží Německého řádu

  • velmistr Křižovníků a Starobrněnslý opat

  • velmistr Německého řádu • 10:00 – mše svatá v kostele sv. Gotharda na Bouzově

  • Krátké přivítání pana velmistra, přítomných hostů a farníků /Otec Metoděj přivítá, předání kytice panu velmistrovi/

  • hudební doprovod Církevní konzervatoř Německého řádu Opava, formulář o Duchu svatém.

  • Čtení z vigilie slavnosti - Ezechiel 37, 1-14 /cfr. Faltýnek/, žalm konzervatoř, evangelium Jan 7,37-39.

  • Kázání pan velmistr OT, překládá P. Jakub Jírovec OT

  • Bude latinská mše, kyrie, głoria. Credo odpadá. Na závěr bude Regina caeli laetare.

  • Jinak běžná mše svatá

  • Na závěr odchod liturgickým průvodem do kaple v zádi kostela a převlečení do řádových oděvů


Připravené rezervace:

 • starostové a pozvaní hosté zaujmou rezervovaná místa v kostele a laskavě vyčkají s farníky příchod liturgického průvodu.


Schéma rezervací: • 11:45 – po mši svaté zasazení pamětního stromku na prostranství před farní budovou.

  • Žádné proslovy, jednoduché zasazení stromu do země /Balleimeister, Otec Metoděj, pan velmistr/

  • Volný odchod do Radničního sálu • 12:00 – 14:45 – pohoštění pozvaných hostů formou „Švédských stolů“ v Radničním sále obce Bouzov a možnost neformálního setkání s panem velmistrem

  • Předání pamětních svící panu velmistrovi, velmistrovi křižovníků, P. Dariuszovi, Balleimeistrovi

  • Požehnání jídla panem velmistrem OT


 • 15:00 – otevření malé výstavy v budově fary k výročí 825 let Německého řádu

  • Místní schola píseň

  • Úvodní slovo / Otec Metoděj, cfr. L. Macek /

  • Přestřihnutí pásky, potlesk, vchod na výstavu, šampaňské připraveno na stole u vchodu k volnému rozebrání

  • Místní schola píseňPotvrzení hosté:

 • Sestry Německého Řádu Topolčany

 • P. Dariusz, P. Jakub, P. Metoděj, P. Norbert, Karl Pemsl OT

 • Křižovníci s červenou hvězdou

 • Maltézští rytíři

 • Opat Staré Brno

 • P. Slaboch O.Praem. Sv. Kopeček u Olomouce

 • Diecézní kněží

 • Sestry karmelitky

 • Starostové přilehlých obcí

 • Spolupracovníci z SACB