Bouzov 2015‎ > ‎

Program

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT
NA SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBU SLOUŽENOU

ZA ÚČASTI VELMISTRA NĚMECKÉHO ŘÁDU
ABT. DR. BRUNO PLATTERA OT
POŘÁDANOU U PŘÍLEŽITOSTI

825.    VÝROČÍ ZALOŽENÍ NĚMECKÉHO ŘÁDU,
50.      VÝROČÍ ZALOŽENÍ INSTITUTU FAMILIÁŘŮ,
60.      VÝROČÍ ÚMRTÍ ARCIVÉVODY
          EVŽENA HABSBURSKÉHO, VELMISTRA ŘÁDU NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ,
          OBNOVITELE HRADU BOUZOVA

SOBOTA 23. KVĚTNA 2015
9.50   LITURGICKÝ PRŮVOD Z NÁMĚSTÍ OBCE
10.00 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. GOTHARDA NA BOUZOVĚ
11.45 ZASAZENÍ PAMĚTNÍHO STROMU PŘED FARNÍ BUDOVOU
15.00 OTEVŘENÍ VÝSTAVY V BUDOVĚ FARYWIR ERLAUBEN UNS,
SIE ZUM PONTIFIKALAMT

DES HOCHMEISTERS DES DEUTSCHEN ORDENS,
ABT. DR. BRUNO PLATTER OT
ANLÄSSLICH

825.   JAHRE DEUTSCHER ORDEN
50.    JAHRE FAMILIARENSTATUT
60.    TODESTAGES DES ERZHERZOGS EUGEN VON ÖSTERREICH, 
         DES HOCHMEISTERS DES ORDENS DER DEUTSCHEN RITTER, DES ERNEUERERS DER BURG BUSAU,

EINZULADEN.

SAMSTAG DEM 23. MAI 2015
10.00  FESTGOTTESDIENSTIN IN DER KIRCHE DES HL. GOTTHARD IN BUSAU. 
15.00  AUSSTELLUNGSERÖFNUNG – PFARAMT BUSAU